FRANCISCO RODRÍGUEZ RISQUETE

És professor de literatura hispanoamericana a la Universitat de Girona. Va treballar en matèries relacionades amb la lírica medieval, i com a fruit d'aquesta recerca inicial està a punt de publicar l'edició crítica de la poesia completa de Pere Torroella (Barcino, Barcelona, 2008). En els darrers anys s'ha especialitzat en literatura hispanoamericana i en la literatura hispànica del Romanticisme. Ha publicat a la revista Lateral diversos estudis sobre novel·la actual d'Hispanoamèrica, i ha tret a la llum estudis sobre Borges. Actualment treballa en els aspectes editorials de la poesia i el teatre dels segles XIX i XX a Espanya i Amèrica. Sobre aquesta matèria, ha coeditat el drama El trovador, d'Antonio García Gutiérrez (Biblioteca Clásica, Barcelona, 2006). També està a punt de publicar un estudi sobre la transmissió de la lírica de Bécquer i la poesia de l'argentí Daniel Devoto, així com l'edició crítica dels versos del romàntic cubà José María Heredia.